252. Розділ 4. Природа материків та океанів і людина