Раздел ВСТУП. § 1. Що вивчає «Географія материків і океанів». Джерела географічних знань. Методи географічних досліджень