118. § 27. Рослинний і тваринний світ. Природні зони. Як людина змінює природу