295. РОЗДІЛ 4. ПРИРОДА МАТЕРИКІВ ТА ОКЕАНІВ І ЛЮДИНА