277. Тема 1. Головні особливості природи світового океану