259. Тема 1. Головні особливості природи Світового океану