Раздел § 31. Вода, склад її молекули, поширення у природі