Раздел § 19. Взаємодія кисню зі складними речовинами