Раздел РОЗДІЛ 3. ВОДА. § 29. Взаємодія води з оксидами