Раздел Тема 1. Початкові хімічні елементи. § 12. Багатоманітність речовин