Раздел Тема 1. Початкові хімічні елементи. § 14. Відносна молекулярна маса