Раздел Тема 1. Початкові хімічні елементи. § 16. Фізичні та хімічні явища