Раздел Тема 1. Початкові хімічні елементи. § 5. Як вивчають речовини