Раздел Тема 1. Початкові хімічні елементи. § 6. Фізичні властивості речовин