Раздел Тема 1. Початкові хімічні елементи. § 7. Чисті речовини і суміші