Раздел Тема 1. Початкові хімічні поняття. §11.Валентість,визначення валентності за формулами бінарних сполук