Раздел Тема 1. Початкові хімічні поняття. §16.Хімічні рівняння