Раздел Тема 2. Прості речовини метали і неметали. §23.Застосування кисню,його біологічна роль.Колообіг оксигену