86. § 11. Багатоманітність речовин. Прості й складні речовини. Метали й неметали