96. § 13. Як вивчають хімічні сполуки і явища. Спостереження й експеримент у хім ії