Раздел Тема 3. Вода. § 24. Взаємодія води з оксидами