Раздел Розділ 1. Початкові хімічні поняття. § 11. Закон збереження маси речовин. Хімічні рівняння