Раздел Розділ 1. Початкові хімічні поняття. § 3. Речовини та їх властивості