Раздел Розділ 1. Початкові хімічні поняття. § 8. Валентність хімічних елементів