116. 4.4. Виконання обчислень у табличному процесорі Excel 2007