175. 4.4.2. Виконання обчислень у табличному процесорі LibreOffice calc