Раздел § 20. Виконання навчальних індивідуальних проектів