Раздел РОЗДІЛ 6. ДОДАТКИ. Додаток 1. Компетентнісні задачі