Раздел Розділ 3. КИЇВСЬКА РУСЬ у другій половині 11 – першій половині 13 ст.