Раздел РОЗДІЛ 2. ДЕРЖАВА КИЇВСЬКА РУСЬ НАПРИКІНЦІ Х - У ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХІ СТ