Раздел РОЗДІЛ 3. ДЕРЖАВА КИЇВСЬКА РУСЬ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІ СТ - ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХІІ СТ