Раздел РОЗДІЛ 3. Русь-Україна у другій половині ХІ – першій половині ХІІІ ст.