Раздел КИЇВСЬКА РУСЬ наприкінці X - у першій ПОЛОНИНІ XI СТОЛІТТЯ