Раздел РОЗДІЛ ІІІ. РУСЬ-УКРАЇНА в другій половині ХІ — першій половині ХІІІ ст.