176. Розділ 4. Матеріальний і духовний світ європейського середньовіччя