Раздел РОЗДІЛ 2. КВАДРАТНІ КОРЕНІ І ДІЙСНІ ЧИСЛА. § 17. Перетворення виразів з коренями