Раздел Частина 1. Поточний контроль знань. Самостійна робота 9. Тотожні перетворення виразів, що містять квадратні корені