Раздел Розділ 2. Квадратні корені. Дійсні числа. § 16. Властивості арифметичного квадратного кореня. Арифметичний квадратний корінь з добутку і частки