66. § 14. Різноманітність кишковопорожнинних, їх роль в екосистемах