Раздел Тема 3. Дихання. § 14. Дихальні рухи. Нервова й гуморальна регуляція дихальних рухів