4. Залежність розмірів фізичних тіл від температури.

Самые популярные книги