Раздел Розділ 4. Населення України і світу. Тема 1. Демографічні процеси та статево-віковий склад населення світу й України