Раздел Розділ 3. Природні умови і природні ресурси України. Тема 1. Рельєф, тектонічна і геологічна будова, мінеральні ресурси