Раздел Розділ ІІ. Географічний простір України. Тема 1. Україна на політичній карті Європи і світу