Раздел Розділ 3. Природні умови і природні ресурси України. Тема 7. Ландшафти України