Раздел Розділ 3. Природні умови і природні ресурси України. Теми 4–6. Ґрунти та ґрунтові ресурси. Рослинність. Тваринний світ