236. Тема 1. Демографічні процеси і статево-віковий склад населення України та світу