Раздел Розділ 4. Розв'язування прямокутних трикутників. § 23. Обчислення значень sinа, сosа і tgа