Раздел Розділ 2. ПОДІБНІСТЬ ТРИКУТНИКІВ. § 11. Узагальнена теорема Фалеса