Раздел РОЗДІЛ 2. НАЙВАЖЛИВІШІ КЛАСИ НЕОРГАНІЧНИХ СПОЛУК. § 17. Способи добування кислот